VTR2Prog
program na kontrolu a nastavovanie roznetníc VTR2.
------------------------------------------------------------------------------

PYRO Prog
program na kontrolu a nastavovanie roznetníc VTR2 série B.
------------------------------------------------------------------------------

PYRO Prog 2
program na kontrolu a nastavovanie roznetníc VTR2 série C.
------------------------------------------------------------------------------

USB Driver
ovládače pre adaptér k VTR2Prog.
------------------------------------------------------------------------------

USB Driver 2
ovládače pre adaptér k PYRO Prog 2.
------------------------------------------------------------------------------

.NET Framework
.NET Framework - potrebná inštalácia pre VTR2Prog.
------------------------------------------------------------------------------

.NET Framework 3.5
.NET Framework - potrebná inštalácia pre WINDOWS 7.
------------------------------------------------------------------------------

MS Installer 2.0
MS Installer 2.0 - potrebná inštalácia pre VTR2Prog.
------------------------------------------------------------------------------


© 2014 by ROON.SK